Zateplenie obytných budov SCANROC

0%
ÚSPORA NA ÚDRŽBE BUDOVY
0
ROKOV BEZ NÁKLADOV NA OPRAVY
0
MILIÓNOV NAINŠTALOVANÝCH FASÁD
0
ROKOV SKÚSENOSTÍ
SCANROC

SCANROC je prevetrávaný zatepľovací systém tvorený roštom s obkladmi imitujúcimi tehlovú stenu. Ide o kompletný systém pre zateplenie obvodových stien objektov. SCANROC sa vyrába použitím moderných švédskych technológií a vysokokvalitných surovín na Ukrajine a v Španielsku. Pri systéme SCANROC sa tepelná izolácia vkladá medzi nosné prvky roštu. Rošt sa obkladá fasádnou krytinou SCANROC. Medzi izoláciou a obkladmi je vetraná vzduchová medzera. Prevetrávané fasády SCANROC vynikajú svojimi tepelno-izolačnými vlastnosťami. V zime šetria náklady na vykurovanie a v lete na klimatizáciu objektov. Ide o vonkajší zatepľovací systém, ktorý chráni objekt ako celok. Znižuje namáhanie obvodovej konštrukcie, výkyvy vonkajších teplôt a poveternostné vplyvy.

VIAC INFO

Vykurovanie bytových domov

Dodávka tepla od nás – úspora peňazí a pohodlie

Kúpa sústavy tepelných čerpadiel pre bytový dom nie je lacnou záležitosťou. Vlastníci bytov sú neustále zaťažovaní otázkou, ako efektívne udržiavať náklady na chod domácnosti a obnovy bytového domu tak, aby to nezaťažovalo ich rodinný rozpočet.

Spoločnosť Tepelná energia a.s. je registrovaným dodávateľom tepla, ktorá ponúka pre všetky bytové domy aj možnosť dodávky tepla bez toho, aby vlastníci bytov nemuseli investovať vlastné finančné prostriedky do nového zdroja tepla vo svojom bytovom dome.

/ Bezplatné vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie
/ Vybudovanie sústavy tepelných čerpadiel vo Vašom bytovom dome
/ Samostatnosť a kontrola nákladov – celoročná dodávka UK a TUV 365dní 24 hodí denne bez odstávok, individuálne nastavenie termínov začatia a konca vykurovacej sezóny
/ Ekologické riešenie, moderné technológie tepelných čerpadiel chránia prírodu, neprodukuje žiadne emisie, prinášame čistú energiu vo forme tepla do bytových domov a budov občianskej vybavenosti
/ Náš systém je bezpečný, nevybuchuje, nehorí, neohrozuje žiadnym spôsobom zdravie ľudí
/ Po dohode s vlastníkmi bytového domu zabezpečujeme správu a servis tepelných zariadení aj po ukončení záručného servisu

VIAC INFO

Výstavba rodinných domov

Výstavba systémom tenkostennej oceľovej konštrukcie

Základom je ľahká prefabrikovaná oceľová konštrukcia a systémovo navrhnuté skladby z prvotriednych materiálov pre izolácie a opláštenie vrátane všetkých stavebných detailov.

Systém tenkostennej oceľovej konštrukcie má všetky predpoklady splňať neustále sa sprísňujúce nároky kladené na výstavbu domov v nízkoenergetickom a pasívnom štandarde.

Individuálny prístup

Naším klientom sme pripravený dodať individuálny rodinný dom z konštrukčného systému oceľových profilov na kľúč.

Máte predstavu a nemáte ešte projekt?

Pokiaľ chcete svoj dom riešiť individuálne od začiatku s architektom, ponúkame Vám v spolupráci s našimi partnermi kompletný servis prípravy architektonickej štúdie, ktorá dopredu počíta s využitím konštrukčného systému z oceľovej konštrukcie. Dom pre Vás môžeme navrhnúť, vyprojektovať aj s realizáciou na kľúč.

Chcete využiť konštrukčný systém pre existujúci projekt?

Pokiaľ máte projekt a chceli by ste zistiť, či Váš projekt je vhodný pre konštrukčný systém oceľovej konštrukcie, tak sme pripravený prepracovať Váš projekt do konštrukcie ľahkej oceľovej konštrukcie skeletu . Dostanete od nás presný rozpočet pre porovnanie a rozhodnutie sa pre konkrétny systém.

O NÁS

Spoločnosť Tepelná energia, a.s. ponúka ucelený balíček služieb primárne pre bytové domy (rovnako aj ostatnú občiansku vybavenosť):

  • Bezplatná štúdia energetickej náročnosti a návrh riešenia výroby a dodávok TUV a UK tepelnými čerpadlami vzduch/voda.
  • Projekčnú a realizačnú činnosť.
  • Správu a servis technologických celkov.
  • Zmluvné dodávky tepla ako aj predaj ucelených technologických celkov domových kotolní z tepelných čerpadiel vzduch/voda.

Bytové domy, ktoré sú pripojené protredníctvom CZT (centrálne zabezpčenie tepla) nemajú inú možnosť, ako tento zdroj tepla využívať. Tejto skutočnosti sú si vedomé teplárenské spoločnosti, ktoré majú na starosti dodávku TUV a UK do bytových domov. Dlhodobým trendom je postupné navyšovanie cien za teplo (TUV a UK) a rovnako rozporuplné vnímanie rozpočítavania nákladov na prevádzku sietí a systému dodávok tepla (umiestnených mimo bytový dom) pre jeho vlastníkov.

Tepelná energia, a.s. spolupracuje pri projektoch výhradne s renomovanými spoločnosťami dlhodobo zameranými na vývoj a výrobu tepelných čerpadiel.