Vykurovanie bytových domov

Dodávka tepla od nás – úspora peňazí a pohodlie

Kúpa sústavy tepelných čerpadiel pre bytový dom nie je lacnou záležitosťou. Vlastníci bytov sú neustále zaťažovaní otázkou, ako efektívne udržiavať náklady na chod domácnosti a obnovy bytového domu tak, aby to nezaťažovalo ich rodinný rozpočet.

Spoločnosť Tepelná energia a.s. je registrovaným dodávateľom tepla, ktorá ponúka pre všetky bytové domy aj možnosť dodávky tepla bez toho, aby vlastníci bytov nemuseli investovať vlastné finančné prostriedky do nového zdroja tepla vo svojom bytovom dome.

 • Bezplatné vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie od spoločnosti Tepelná energia a.s.
 • Vybudovanie sústavy tepelných čerpadiel vo Vašom bytovom dome spoločnosťou Tepelná energia a.s.
 • Samostatnosť a kontrola nákladov – celoročná dodávka UK a TUV 365dní 24 hodí denne bez odstávok, individuálne nastavenie termínov začatia a konca vykurovacej sezóny.
 • Ekologické riešenie, moderné technológie tepelných čerpadiel chránia prírodu, neprodukuje žiadne emisie, prinášame čistú energiu vo forme tepla do bytových domov a budov občianskej vybavenosti.
 • Náš systém je bezpečný, nevybuchuje, nehorí, neohrozuje žiadnym spôsobom zdravie ľudí.
 • Po dohode s vlastníkmi bytového domu zabezpečujeme správu a servis tepelných zariadení aj po ukončení záručného servisu.

Ako teda môžete reálne ušetriť?

Použitím modernej a ekologickej technológie – tepelného čerpadla vzduch/voda.

Existuje jednoduchý spôsob, ako veľmi efektívne využiť energiu obsiahnutú aj v okolitom vzduchu, ktorý je všade okolo nás. Oproti systémom odoberajúcim energiu napríklad z vody alebo zo zeme, má tento spôsob najmenej nárokov na technologické investície a hravo rieši problémy s väčšinou technických aplikácií v praxi.

Princíp je jednoduchý: tepelné čerpadlo nasaje okolitý vzduch a ten vo výmenníku odovzdá svoju tepelnú energiu. Aby to bolo možné vykonávať nepretržite a pri akejkoľvek vonkajšej teplote, tepelné čerpadlo využíva uzavretý chladiarenský okruh.

Ako zákazník Tepelnej energie a.s. nemusíte nič meniť na súčasnej inštalácii. Tepelné čerpadlo sa jednoducho pripojí k Vašim existujúcim rozvodom kúrenia a TÚV, pokiaľ tieto spĺňajú základné technické podmienky, s ktorými Vás oboznámime pri Vašej prvej konzultácii s nami. V praxi je totiž možné viac ako 95% jestvujúcich systémov jednoducho upraviť na kompatibilitu s tepelných čerpadlom.

Prínosy a výhody riešenia alternatívneho zdroja tepla

 • Nulové investičné náklady do výstavby sústavy tepelných zariadení.
 • Bezplatné vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie.
 • Vybudovanie sústavy tepelných čerpadiel.
 • Garancia úspory na teple min. 10 – 15% oproti pôvodnému dodávateľovi tepla.
 • Počas celého zmluvného vzťahu spol. Tepelná energia a.s. zabezpečuje servis a poruchovú službu na svoje náklady.
 • Samostatnosť a kontrola nákladov – celoročná dodávka UK a TUV 365dní 24 hodí denne bez odstávok, individuálne nastavenie termínov začatia a konca vykurovacej sezóny.
 • Ekologické riešenie, moderné technológie tepelných čerpadiel chránia prírodu, neprodukuje žiadne emisie, prinášame čistú energiu vo forme tepla do bytových domov a budov občianskej vybavenosti.
 • Náš systém je bezpečný, nevybuchuje, nehorí, neohrozuje žiadnym spôsobom zdravie ľudí.